Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Општа педагогија, кандидат доц. др Лидија Јовичић