Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат мсц Дејан Стевић