Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга осигурања запослених“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта