Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву