Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат др Радомир Пржуљ