Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат доц. др Небојша Митровић