Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat doc. dr Nebojša Mitrović