Оглас за пријем приправника – Медицински факултет Фоча