Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање вишег асистента, ужа научна област Транспортно инжењерство, кандидат Елдина Хускановић

Прилог: Извјештај