Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга осигурања“ за потребе Електротехничког факултета – ЛОТ 1 Осигурање запослених радника

Прилог: Образац