Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације, кандидат мр Борислава Петковића