Одлука о избору најповољниjег понуђача у поступку заједничке јавне набавке са референцом:Набавка рачунарске опреме за Универзитет у Источном Сарајеву, Свеучилиште у Мостару, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли и Универзитет у Зеници, као партнере у Еразмус плус пројекту “Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina / PARTISH” ЛОТ 4 – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта PARTISH за потребе Универзитета у Тузли

Прилог: Одлука