Одржана 6. сједница Управног одбора

У петак, 13. маја 2022. године, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву одржана је 6. сједница Управног одбора Универзитета.

На сједници је донијета Одлука о расподјели средстава на позицији расходи по основу коришћења роба и услуга из Буџета Универзитета у Источном Сарајеву за 2022. годину (Фонд 01), расположивих са 30.06.2022. године, по чланицама Универзитета у Источном Сарајеву.

Усвојена је информација о Приједлогу за израду Ребаланса буџета Републике Српске за 2022. годину, као и информација о изради Финансијског плана за период 2023-2025. година (Инструкција број 1).

Донијета је Одлука о одобрењу покретања и спровођења поступка преноса права власништава на непокретностима – зграде изграђене на земљишту означеном као к.ч. број: 1540/39 (Лукавица, у улици Ђенерала Драже Михајловића бр. 44, површине од 1034 m2, по култури кућа и зграда и двориште у површини од 227 m2).

Усвојен је Захтјев Технолошког факултета Зворник за ослобађањем наплате Увјерења о еквиваленцији раније стеченог звања запосленима у компанији „ZEOCHEM“ д.о.о. Зворник.

Усвојен је Захтјева ЈУ Студентски дом „Фоча“ за давање сагласности за изградњу одбојкашког терена на дијелу парцеле к.ч. број: 521/45, која је у посједу Универзитета у Источном Сарајеву.

Разматрани су приговори и жалбе радника поводом права из радних односа.

Усвојен је Извјештај о приходовању и трошењу средстава буџета међународних пројеката са 31.12.2021. године, као и Извјештај о приходовању и трошењу средстава буџета националних научно-истраживачких пројеката са 31.12.2021. године.

На сједници је дато позитивно мишљење о Приједлогу Статута Универзитета у Источном Сарајеву Сарајеву, усаглашеног са примједбама Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Усвојен је Правилник о измјени Правилника о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава оствaрених реализациjом програма цјеложивотног учења Универзитета у Источном Сарајеву.

Донијета је Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2022. годину на Универзитету у Источном Сарајеву.

Донијета је Одлука о утврђивању висине награда за остварене посебне резултате у научноистраживачком и умјетничком раду, који доприносе развоју и међународном позиционирању Универзитета, у току календарске 2021. године, у категоријама: 1. Научни радови, 2. Научне монографије и поглавља у научним монографијама, 3. Укупна цитираност радова и истраживача у Web of Science цитатној бази и 4. Умјетнички рад.