Информације са одржане сједнице Проширеног колегијума

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Источном Сарајеву, којој су присустовали ректорски тим и декани организационих јединица, одржана је 16. фебруара у просторијама Ректората.

На сједници је разматран Приједлог Статута Универзитета у Источном Сарајеву.

Разматрана је и Информација о Буџету Универзитета у Источном Сарајеву за 2022. годину.

Чланови Проширеног колегијума су разматрали и Информацију о Мрежи високошколских установа и студијских програма Републике Српске за период 2022-2023. године.