Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у академско звање вишег асистента, ужа научна област Рачунарске науке, кандидат Миљан Сикимић

Прилог: Извјештај