Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Информационе науке и биоинформатика, кандидат др Гордана Јотановић

Прилог: Извјештај