Одржан састанак са продеканима за наставу

Проректор за наставу Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Вера Ћевриз-Нишић данас је, у просторијама Ректората, одржала састанак са продеканима за наставу организационих јединица нашег Универзитета.

На састанку се разговарало о активностима које нас очекују у љетном семестру академске 2021/2022. године, а тичу ѕе плана избора у звања и приједлога листи одговорних наставника за наредну, 2022/2023. академску, годину.

Било је ријечи и о начину припреме факултета/академија за акредитацију студијских програма првог и другог циклуса студија, као и о измјени студијских програма.

Продекани су информисани о актуелностима из домена осигурања квалитета као и о наредним корацима за почетну акредитацију студијских програма сва три циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву.