Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Информационе науке, кандидат Раде Божић