Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Informacione nauke, kandidat Rade Božić