Ранг листе кандидата за чланове научно/умјетничко-научно-наставних вијећа факултета/академија из реда студената

Ранг листе кандидата за чланове научно-наставних вијећа факултета/умјетничко-научно-наставних вијећа академија из реда студената одговарајућег факултета/академије Универзитета у Источном Сарајеву

 • Академија ликовних умјетности Требиње

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Умјетничко–научно-наставног вијећа Академије ликовних умјетности Требиње из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Економски факултет Брчко

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Економски факултет Пале

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Економског факултета Пале из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Електротехнички факултет Источно Сарајево

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Источно Сарајево из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Машински факултет Источно Сарајево

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Машинског факултета Источно Сарајево из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Медицински факултет Фоча

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Фоча из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Музичка академија Источно Сарајево

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Умјетничко–научно-наставног вијећа Музичке академије Источно Сарајево из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Педагошки факултет Бијељина

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Педагошког факултета Бијељина из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Пољопривредни факултет Источно Сарајево

Обавијест о објави

Ранг листе за чланове Научно-наставног вијећа Пољопривредни факултета Источно Сарајево из реда студената (јединствена и поједениначне)

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Правни факултет Пале

Обавијест о објави

Ранг листе за чланове Научно-наставног вијећа Правног факултета Пале из реда студената (јединствена и поједениначне)

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Православни богословски факултет „Св. Василије Острошки“ у Фочи

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Православног богословског факултета „Св. Василије Острошки“ у Фочи из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Саобраћајни факултет Добој

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Саобраћајног факултета Добој из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Технолошки факултет Зворник

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Технолошког факултета Зворник из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Факултет пословне економије Бијељина

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Факултета пословне економије Бијељина из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Факултет физичког васпитања и спорта Пале

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Пале из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова

 • Филозофски факултет Пале

Обавијест о објави

Ранг листа за чланове Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Пале из реда студената

Датум и вријеме објаве: 24.11.2021. године у 14:45 часова