Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка услуге штампања” за потребе Економског факултета Пале