Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада, кандидат др Марко Попадић