Образац реализације уговора за навну набавку „Набавка кућанских апарата – електрично кувало“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац