Оглас o продаји путничког возила путем јавне лицитације