Извјештај о оцјени урађене докторске дисертацији, кандидат Милица Петрић