Основни елементи уговора за јавну набавку „Набавка роба за потребе бифеа“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац