Расписан нови конкурс за стручњаке за акредитацију

Канцеларија за осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) обавјештава наставнике, сараднике, административно особље и студенте да је Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ објавила јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма.

Конкурс је расписан у четири категорије:

  1. Стручњаци – представници академске заједнице у БиХ;
  2. Стручњаци – представници привреде и праксе;
  3. Студенти и
  4. Међународни стручњаци и то за научне/умјетничке области наведене у конкурсу.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања обавјештења о расписивању јавног конкурса у дневним новинама (конкурс је објављен 17.09.2021. године).

Текст конкурса и образац пријаве ( PDF и Word) преузмите у прилогу!

Додатне информације могу се добити на тел: + 387 51 430 510

Конкурс

Образац (PDF)

Образац (Word)