Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Машинство, кандидат др Саша Продановић

Прилог: Извјештај