Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Педагошког факултета у Бијељини

Прилог: Одлука