Продужен рок за достављање радова за Међународни симпозијум “НОВИ ХОРИЗОНТИ саобраћаја и комуникација 2021”

Организациони одбор VIII Међународне конференције „НОВИ ХОРИЗОНТИ саобраћаја и комуникација 2021“ обавијестио је да је, на захтјев бројних аутора, рок за достављање радова продужен до 12. септембра 2021. године до 00:00 часова.

Организациони одбор се захвалио свим ауторима и коауторима који су досад доставили радове за VIII Међународну конференцију, уз напомену да ће радови бити прослијеђени рецензентима у најкраћем року.

Осми међународни симпозијум прве категорије „НОВИ ХОРИЗОНТИ саобраћаја и комуникација 2021“ одржаће се 26. и 27. новембра на Саобраћајном факултету Универзитета у Источном Сарајеву у Добоју традиционално или оnline, у складу са епидемиолошким препорукама у наредном периоду.

Сви пријављени радови подлежу двострукој рецензији, гдје рецензенти нису познати ауторима и обратно. Сваки рад рецензирају два рецензента, од којих је најмање један из иностранства.

Циљ симпозијума је да истраживачи, научни и стручни радници из области саобраћаја, транспорта и комуникација представе широј јавности актуелне политике одрживости и стратегије развоја саобраћаја, примјере добре праксе у свијету и у окружењу, рјешења конкретних проблема у области транспорта, резултате свог научно-истраживачког рада, нове моделе, технологије и достигнућа из области које конференција покрива.

Организатор је Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, док су суорганизатори: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду и Технички факултет Битољ Универзитета Св. Климент Охридски.

Више информација можете пронаћи на званичном сајту симпозијума: novihorizonti.sf.ues.rs.ba.