Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област специфичне књижевности