Писмени позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга за 2021. и 2022. годину за потребе Филозофског факултета Пале