Од јесени почиње реализација 40 нових COST акција

Комитет високих представника COST програма (Committee of Senior Officials – CSO) одобрио је 40 нових COST акција за финансирање, које ће започети са реализацијом активности почетком јесени 2021. године.

Нове COST акције су мултидисциплинарне, 43% свих акција покрива најмање два подручја науке и технологије OECD-а (Организација за економску сарадњу и развој), док 13% покрива најмање три поља.

Природне науке су најзаступљенија област у одобреним COST акцијама (заступљене у 45% акција), слиједе инжењерске науке и технологије (40%), медицинске и здравствене науке (25%), друштвене науке (23%), пољопривредне науке (18%) и хуманистичке науке (8%).

Нове одобрене акције доступне су овдје.