Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка горива за службена возила“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Образац