Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка канцеларијског намјештаја” за потребе Филозофског факултета Пале