Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Машинство, кандидат ма Ранка Гојковић

Прилог: Извјештај