Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Рачунарске науке, кандидат Маријана Драгичевић

Прилог: Извјештај