Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор/избор наставника у звање редовног професора ужа научна област Умјетност,група предмета – Вајарство, кандидат кандидат Сретен Милатовић