Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга смјештаја за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Јавни позив