АВОРС објавила позив за избор рецензената

Канцеларија за осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) обавјештава заинтересоване да је Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) објавила Јавни позив за избор рецензената на Листу рецензената за вањско вредновање у високом образовању.

Позив је отворен за све категорије стручњака (академска заједница, привреда и пракса и студенти) да се пријаве као кандидати на Листу рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Пријављивање се врши на појединачним обрасцима пријаве рецензента:

  • образац пријаве за стручњака из реда академске заједнице,
  • образац пријаве за стручњака из реда привреде и праксе и
  •  образац пријаве за стручњака из реда студената.

Уз образац пријаве на јавни конкурс, кандидати из реда студената прилажу сљедеће документе у електронској форми:

  • увјерење о просјеку оцјена и
  • увјерење да није обнављао студијску годину.

Управни одбор Агенције ће на својим сједницама разматрати пристигле пријаве и доносити закључке о допуњавању Листе, о чему ће сви пријављени кандидати бити благовремено обавјештени.

Пријаве слати на електронску пошту Агенције: info@heaars.com.

Образац пријаве – академска заједница

Образац пријаве – студенти

Образац пријаве – привреда и пракса