Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга осигурања студената” за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Одлука