Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга осигурања“ за потребе Електротехничког факултета – ЛОТ 3 Осигурање имовине Електротехничког факултета

Прилог: Одлука