Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна Хемијске технологије, кандидат Драгана Кешељ

Прилог: Извјештај