Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Специфичне књижевности, кандидат Јелина Ђурковић

Прилог: Извјештај