Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу за јавну набавку „Набавка угља“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Одлука