Одржан IX Научни скуп поводом Дана Правног факултета на општу тему „Изазови правном систему“

IX Научни скуп поводом Дана Правног факултета одржан је 24. октобра на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Три суорганизатора Научног скупа поводом Дана Правног факултета су међународна удружења – Међународно удружење правника са сједиштем у Москви, Руска Федерација, и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу из Београда, Република Србија – и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.

За овогодишњи скуп своје радове пријавило је 96 научника из 12 држава (Русија, Италија, Мађарска, Бугарска, Румунија, Турска, Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина), за укупно 82 самостална и коауторска реферата. Због неповољних епидемиолошких прилика и правила које је прописао Институт за јавно здравље Републике Српске, скуп је одржан онлајн путем Зум платформе. Преко 50 учесника изложило је своје радове, што је Научни скуп сврстало међу најпосјећеније научне скупове у региону, упркос свим неповољним околностима.

Скуп је отворио декан Правног факултета проф. др Горан Марковић. Поздрављајући уважене госте на српском и енглеском, декан је изразио наду да ће идући научни скуп бити одржан уживо, и опредијељеност да научно-истраживачки рад траје на Правном факултету упркос свим изазовима. Декан је подсјетио на бројност учесника скупа, изразивши захвалност за подршку коју Правни факултет ужива од бројних угледних правних научника, не само из региона, него и шире. Посебну захвалност за организацију скупа декан је упутио свим члановима Научног и Организационог одбора, а нарочито продекану за научно-истраживачки рад на Правном факултету доц. др Димитрију Ћеранићу и вишем асс. Ђорђу Мариловићу, мр.

У име ректора Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Милана Кулића, учеснике је поздравила проректор за науку, истраживање и развој Универзитета у Источном Сарајеву доц. др Јелена Крунић. Универзитет у Источном Сарајеву у својој програмској политици пружа снажну подршку организовању научних и стручних скупова, а научни скуп на Правном факултету, према ријечима проректорице Крунић, прерастао је у трајан и репрезентативан догађај не само у Републици Српској него и шире. У прилог томе, навела је чињеницу да је овај скуп најбоље класификован и категорисан научни скуп у области друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској.

   

Добродошлицу и успјешан рад учесницима је пожелио и предсједник Научног одбора проф. др Радомир В. Лукић. Обраћајући се укљученим научницима и учесницима на српском и енглеском, професор Лукић је изразио задовољство што је скуп ипак одржан.

Академик проф. др Станко Бејатовић, предсједник Српског удружења за кривичноправу теорију и праксу Београд, и члан Предсједништва Међународног удружења правника Москва, поздравио је учеснике на руском и српском. Цијенећи да ће Научни скуп поводом Дана факултета наставити са радом у деценијама које долазе, казао је да овогодишњи скуп заузима посебно мјесто и има двије основне посебности у односу на претходне и будуће скупове поводом Дана факултета. Прво, изразио је наду да је организовање скупа електронским путем само овогодишњи нужни изузетак. Као другу посебност истакао је значај и бројност овогодишњих радова не само за право и правну науку у Републици Српској и БиХ, него и знатно шире.

   

Рад научног скупа био је подијељен у три дијела. У првом дијелу, који је одржан пленарно, уводне реферате изложили су:

  • Проф. др Миленко Крећа, са Правног факултета Универзитета у Београду, који је говорио на енглеском.
  • Академик проф. др Станко Бејатовић, Предсједник Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, предсједник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, и члан Председништва Међународног савеза правника Москва, који је излагао на руском.
  • Академик, проф. др Елена Геннадиевна Багреева, са Одјељења за правно регулисање економских дјелатности Финансијског универзитета при Влади Руске Федерације из Москве, која је на руском изложила рад у коауторству са Аном Ивановом Мантаровом са Института за филозофију и социологију Бугарске академије наука и умјетности, и начелником Одјељења за социјалну контролу, девијације и конфликте, Република Бугарска.
  •  Проф. др Петер Мезеи, ванредни професор и замјеник начелника Института за компаративно право и теорију права Универзитета у Сегедину Мађарска, и доцент на Универзитету у Туркуу, Финска Република, који је свој уводни рад саопштио на енглеском.

Други дио Научног скупа одвијао се у пет секција које су одржане у Зум „собама“. Техничко особље Правног факултета и бројни наставници и сарадници Правног факултета, уз знатне припреме, старали су се о омогућавању несметаног рада секција. На тај начин, организатори Научног скупа превазишли су највећи изазов онлајн рада – истовремено је на истом линку, без прекида, омогућен пленарни рад и рад по секцијама, чиме је остављено довољно времена не само за уводне реферате, него и за све реферате и квалитетне дискусије у оквиру одговарајућих правних области.

По окончању рада секција, рад скупа настављен је пленарно. Учесници скупа били су једногласни у нади да ће од наредне године окупљање на Научном скупу бити уживо. Продекан за научно-истраживачки рад на Правном факултету доц. др Димитрије Ћеранић подсјетио је учеснике на напредак у класификацији и категоризацији Научног скупа, и саопштио податке о раду на Зборнику радова поводом овогодишњег скупа. Закључне ријечи дали су декан Правног факултета проф. др Горан Марковић и предсједник Научног одбора проф. др Радомир В. Лукић

    

Научни скуп поводом Дана Правног факултета одржава се по правилу годишње, а дан одржавања скупа условљен је данима викенда који су најближи Дану факултета, односно 31. октобру када се уједно обиљежава Свети Петар Цетињски, један од најзначајнијих српских законописаца. Скуп представља прилог настајању умне правничке заједнице коју неће дијелити различите међе, већ ће је спајати свијест о пријекој потреби остваривања различитих вриједности у праву, од оних темељних па све до оних правно-техничких. Саопштени реферати као и закључци са скупа имају циљ да допринесу развоју правне науке у Републици Српској, БиХ, државама региона, али и осталим државама Европе и свијета. Научни скуп поводом Дана Правног факултета најбоље је класификован и категорисан научни скуп у области друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској. Скуп је тренутно класификован као Научни скуп са међународним учешћем, а овогодишњом класификацијом и категоризацијом крајем октобра очекује се постизање ранга међународног научног скупа.

По нивоу организованости и припремљености, Научни скуп поводом Дана Правног факултета сврстава се међу научне скупове на којима се резимеи објављују у зборнику сажетака прије скупа, а радови у зборнику радова након скупа. Зборници резимеа и зборници радова објављују су на језику на којем се одржавао научни скуп и саопштени реферати и задовољавају међународне библиографске стандарде (ЦИП, ИСБН, УДК, аналитички обрађене чланке, електронску верзију). Сваки научни рад пријављен за научни скуп предмет је двије анонимне рецензије у писаној форми, а бар један рецензент је из друге државе. Информације о до сада одржаним скуповима и објављене зборнике радова можете пронаћи на интернет страници Правног факултета.