Конкурс за избор у звања (30. септембар 2020. године)

Универзитет у Источном Сарајеву објављује конкурс за избор у наставничка и сарадничка звања на организационим јединицама:

  • Факултет за производњу и менаџмент Требиње
  • Саобраћајни факултет Добој
  • Правни факултет Пале
  • Економски факултет Пале
  • Пољопривредни факултет Источно Сарајево
  • Филозофски факултет Пале
  • Технолошки факултет Зворник
  • Педагошки факултет Бијељина

Прилог: Конкурс