Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Социјална психологија, кандидат Слађана Миљеновић