Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Специфични језици (Англистика), кандидат Маја Жарковић Макреј

Прилог: Извјештај