Старт / Вијести - Универзитет / Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години – други уписни рок

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години – други уписни рок

Данас је расписан конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години  на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року.

Пријављивање кандидата почиње 31. августа, а завршава 04. септембра 2020. године.

Полагање пријемног испита је 07. и 08. септембра са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе.

Објављивање резултата конкурса је до 09. септембра до 14,00 часова, док упис примљених кандидата почиње 14. септембра, а завршава 18. септембра.

Конкурс за упис студената у другом уписном року објављен je и у дневним новинама ,,Еуро блиц“.

Конкурс – други уписни рок

Посебне одредбе/први циклус студија